کالای فیزیکی

کتاب زلزله و بهسازی ساختمان‎ ها

کتاب زلزله و بهسازی ساختمان‎ ها
کالای فیزیکی

کتاب زلزله و بهسازی ساختمان‎ ها

۴۰٫۰۰۰تومان
انتخاب کنید
اضافه به سبد خرید

در ده‌های اخیر علیرغم پیشرفت‎های علمی و فناوری گسترده در پیش‎بینی حوادث، ساختمان‌سازی و مدیریت بحران، بلایای طبیعی همچنان هزینه‎های سنگینی را به جوامع انسانی وارد می‌سازند. از میان بلایای طبیعی زمین لرزه در ایران، بنا به ماهیت خاص خود از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که نسبت به بلایای طبیعی دیگر فراوانی آن بیشتر بوده و از سویی تلفات و صدمات فراوانی آن بیشتر بوده و از سویی تلفات و صدمات فراوانی نیز به همراه دارد. این موضوع به دلیل وجود بافت‎های نامتجانس و فرسوده شهرها اهمیتی دو چندان دارد.